För att skapa en säker skrivarmiljö är det viktigt att implementera ett antal grundläggande åtgärder. Detta inkluderar att välja säkra skrivare och multifunktionella enheter (MFP), säkerställa att enheterna har uppdaterad firmware och implementera starka användarautentiseringsmetoder. Dessutom bör man säkerställa att enheterna är korrekt konfigurerade för att skydda mot potentiella hot och övervakning av nätverksaktiviteter.

2Printit kan hjälpa sina kunder att uppnå en säker skrivarmiljö genom att erbjuda expertis och lösningar som uppfyller deras specifika behov. Vi kan hjälpa våra kunder att implementera de grundläggande åtgärderna och dessutom tillhandahålla avancerade säkerhetslösningar som skyddar mot potentiella hot och angrepp. Med 2Printits hjälp kan kunderna känna sig trygga i vetskapen om att deras skrivarmiljö är säker och skyddad mot cyberhot.

Inte all hårdvara klarar kraven för att bli 2Printit Secure men om hårdvaran klarar kraven och alla övriga punkter är uppfyllda så är maskinen klar för att blir, 2Printit Secure.

Säker skrivarmiljö – 2Printits expertis och lösningar för att skydda din verksamhet

 • Konfigurera enheter med starka lösenord och begränsa användarbehörigheter till enheten.

 • Säkerställa att nätverket som enheterna är anslutna till är säkert.

 • Uppdatera firmware och mjukvara på enheterna regelbundet för att åtgärda kända sårbarheter.

 • Radera eller kryptera all data på enheterna innan de kasseras eller lämnas in för reparation.

 • Installera antivirusprogram och brandväggar på enheterna för att skydda mot skadlig kod.

 • Konfigurera enheter för att använda säkra trådlösa protokoll och kryptera all kommunikation med molntjänster.

 • Använda säkra utskriftsprotokoll och utskriftsköer för att skydda känslig information.

 • Använda biometriska autentiseringsmetoder för att kräva fysisk autentisering av användare.

 • Säkerställa fysisk säkerhet för enheterna genom att placera dem i säkra områden.

 • Säkerställ så att inte filnamnet går att utläsa i enheternas loggar.

 • Använda VLAN för att isolera enheter från andra delar av nätverket.

 • Konfigurera enheter för automatisk uppdatering av mjukvara och firmware.

 • Använda säkerhetscertifikat för att kryptera all kommunikation mellan enheter och nätverk.

 • Använda loggfiler för att spåra eventuella försök till dataintrång eller andra säkerhetsproblem.

 • Säkerställa att kommunikationen med externa servrar eller molntjänster är säker och krypterad.

 • Använda virtuella maskiner eller andra säkerhetsmekanismer för att skydda mot attacker som riktar sig mot operativsystem eller andra program som körs på enheterna.

 • Säkerhetskopiera all information som lagras på enheterna.

 • Använda en säkerhetspolicy för att begränsa användning av enheterna.

 • Utbilda användare om IT-säkerhet och hur man säkert använder skrivare och MFP-enheter.

 • Uppdatera IT-säkerhetspolicyn regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och effektiv.

“Vi på 2Printit är stolta över vår fantastiska serviceorganisation och vad den kan erbjuda våra kunder. Som säljare av etikettskrivare vet jag hur viktigt det är att ha en pålitlig och tillgänglig service när man väljer att investera i en etikettskrivare. Våra specialister är alltid tillgängliga för att hjälpa våra kunder med allt från installation till underhåll och reparationer. Vi vill se till att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen när det gäller att köpa, använda och underhålla sina etikettskrivare, och vår serviceorganisation är en viktig del i det.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

B-FP2D

FP3D

B-EX4T1

B-EX4T2

B-EX4T3

B-EX4D2

BA420T

BA410T

DB-EA4D

BV420D-GL

BV420D

B-FV4D

B-FV4T

B-EV4T

B-FV4D

APLEX4

B-EX6T1

B-EX6T3

B-852