Skanna till Onedrive

Microsoft OneDrive är det många av våra kunder som använder som fillagring.

Vi har byggt ett flöde som gör att du får ett mycket effektivt och säkert skanningsflöde.

 

 

Det finns idag inte något säkrare sätt att skicka en fil än genom att använda en krypterad inloggning på kopieringsmaskinen. Denna inloggningen verifierar vem som står vid maskinen och ska skanna och vad denna användaren ska ha tillgång till. Inloggningen kopplar dessutom automatiskt och krypterat upp kopieringsmaskinen direkt mot den användares OneDrive som loggade in på maskinen.

Med vår lösning får du alla företagets molntjänster samlad i samma fönster i MFP kopieringsmaskinens fönster. Du kan ha en mix av olika tjänster installerade samtidigt på din MFP kopiator det kan vara t.ex. vara förutom Google Drive vara Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive eller Dropbox. Utöver dessa har vi stöd till många andra moln och program hör av dig så titta vi på en lösning som passar till just ditt företag.

Är du trött på att behöva logga in dig på mer än ett ställe när du ska skriva ut eller skanna till OneDrive? Med våran lösning lägger du bara en id-tagg på maskinens kortläsare så är du automatiskt inloggad i alla dina molntjänster direkt. Vill du kan du givetvis kombinera din tagg-inloggning med ett lösenord eller en Ad-inloggning för att logga in i din OneDrive

På de flesta av våra kopieringsmaskiner kan du även välja om filen ska vara OCR-tolkad. Genom att OCR-tolka ett dokument som skannas blir all text i dokumentet automatiskt sökbar.

Många av lösningarna som finns ute på marknaden möjliggör endast skanning till en förutbestämd mapp. Med våran lösning kan du direkt vid skanningsögonblicket välja i vilken mapp du vill spara den inskannade filen i. Ofta vill man ge filen ett eget namn det är enkelt att göra genom att använda MFP kopiatorns panel.

Öppna den skannade filen och om du har en PC så trycker du ”ALT+F” och om du har en Mac dator så trycker du ”⌘+F” för att få upp sökfönstret och kan då fritextsöka i texten det inskannade dokumentet. Genom att skanna ett dokument i en kopieringsmaskin eller i en skanner som kan ORC-tolka får du en OCR-tolkad fil. Denna fil innehåller ett dokument som går att redigera i t.ex. Word, Excel eller Acrobat, det är något som sparar mycket tid för många av våra kunder. Denna fil kan du direkt i panelen på kopieringsmaskinen välja om du vill mejla direkt till dig själv (eller någon annan).

Du kan även i din Google Drive fritextsöka på all text som är OCR-tolkad det är då lika enkelt att hitta dina dokument i din OneDrive som det är att Googla på internet.